28.10.53

ถึงเวลาละหมาดวันศุกร์แต่อยู่ระหว่างการเดินทาง

ตามหลักการอิสลามแล้วได้ห้ามมิให้ออกเดินทางในวันศุกร์ถูกต้องใช่หรือไม่ หากเราออกเดินทางก่อนวันศุกร์แล้วเมือถึงเวลาละหมาดวันศุกร์เรายังอยู่ในระหว่างการเดินทาง จะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรตามแนวทางของท่านนบี

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม