7.11.53

ทำไมสำเนียงคนไทยในการเรียกพระนาม อัลเลาะห์ ไม่เหมือนคนอาหรับ

คนไทยเรียกพระนาม อัลเลาะห์ ว่า "อัลเลาะห์"แต่ คนอาหรับเรียกพระนาม อัลเลาะห์ ว่า "อัลเหล่าะห์"ตกลงอันไหนถูกต้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม