28.10.53

การทำประกันสุขภาพเพื่อเป็นส่วนลดในการรักษาพยาบาล

อัสลามมูอาลัยกุมฯ

หากเราอยู่ในต่างประเทศซึ่งสิทธิบัตรทองหรือประกันสังคมที่รัฐบาลให้ไม่ครอบคลุมถึง

เราสามารถทำประกันสุขภาพชนิดที่เป็นส่วนลดในการรักษาพยาบาลได้หรือไม่ เช่น ค่ารักษาแต่ละครั้งทั้งหมด 1000 บาท เราจ่ายเพียง 20 - 30 % คือ 200 - 300 บาท หรือบางครั้งอาจมากกว่านี้หลายเท่า โดยที่จ่ายค่าประกันเป็นรายเดือน ๆ ละ 500 บาท ซึ่ง เราเลือกที่จะทำประกันสุขภาพชนิดนี้เนื่องจากความจำเป็นให้การรักษาพยาบาลแบบต่อเนื่องมีค่าใช้จ่ายในการรักษาทุกเดือน ซึ่งจะทำให้เราประสบกับความลำบากในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มากเกินกำลังได้

โดยที่ประกันชนิดนี้ไม่ใช่ประกันชนิดที่ว่า ถ้านิ้วขาด ประกันจะจ่ายให้ 10,000 บาท หรือเสียชีวิตจะจ่ายให้ 100,000 บาท อะไรทำนองนั้น เป็นเพียงส่วนลดในการซื้อยาและค่ารักษาพยาบาล ค่าผ่าตัด ต่าง ๆ เหล่านี้เป็นต้นเท่านั้น

ยาซากัลลอฮฺ


ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม