28.10.53

อ่านค่อยหรืออ่านดัง สำหรับละหมาดคนเดียวในละหมาดอ่านดัง

ในกรณีการละหมาดคนเดียว(ผู้ชาย)สำหรับละหมาดอ่านดัง ตามสุนนะห์ของมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรในเรื่องการอ่านออกเสียง คือให้ อ่านค่อย หรืออ่านดัง

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม