30.7.53

การที่มุสลิมะห์ในอิรักถูกทหารอเมริกันย่ำยีในเรือนจำแล้วเธอได้ส่งจดหมายถึงมุญาฮิดีนให้มาทำลายเรือนจำเพื่อให้เธอและทหารเหล่านั้นตาย

อยากทราบว่าการกระทำของเธอนั้นเป็นสิ่งที่ถูกหลักการหรือไม่?

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม