30.7.53

ถ้าเห็นด้วยกับทัศนะที่ว่าเห็นเดือนที่ไหนในโลกก็ออกอีดได้แต่ถ้าหากเรารู้ว่าเห็นเดือนแล้วและเราไม่ได้ถือศีลอดในวันนั้นแต่ละหมาดอีดในวันถัดมาได้หรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม