30.7.53

ถ้าเรากำลังทานอาหารอยู่แล้วได้ยินเสืยงอาซานศุบฮิเราต้องหยุดทานทันทีเลยหรือไม่?

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม