30.7.53

การแคะขี้มูกในขณะถือศีลอดได้หรือไม่? เพราะเหตุใด?

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม