30.7.53

ผู้ที่ถือศีลอดแต่ไม่ละหมาดฟัรดู การถือศีลอดเป็นโมฆะหรือไม่? การถ่ายรูปในทัศนะของอิสลามฮะลาลหรือไม่?

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม