24.6.53

การยืนเอียะติดาลหลังรุกัวะ ทราบมาว่ามีสองทัศนะคือกอดอกและปล่อยมือ เข้าใจว่ามีน้ำหนักใกล้เคียงกันในหลักฐาน

เราจะทำทั้งสองทัศนะในการละหมาดเวลาเดียวกันสลับกันไปมาในแต่ละร็อกอะฮฺได้หรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม