24.6.53

เราสามารถตั้งชื่อลูกว่า "มุอฺมิน" เฉยๆได้หรือไม่ครับ เพราะที่เคยอ่านเจอว่าเป็นพระนามของอัลลอฮฺ ?

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม