24.6.53

การตัรบียะฮฺคืออะไร มีแนวปฏิบัติอย่างไร, จำเป็นหรือไม่ที่มุร็อบบียฺจะต้องทราบความเป็นตัวตนของผู้ที่ได้รับการตัรบียะฮฺ

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม