24.6.53

ในหลักการศาสนา ที่มีสองทัศนะซึ่งมีน้ำหนักเท่ากันในหลักฐาน ผู้ปฏิบัติต้องเลือกเพียงทัศนะเดียวแล้วปฏิบัติตลอดไปหรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม