24.6.53

ชายหญิงทำซินาแล้วนิกาหฺกันระหว่างตั้งครรภ์ได้สองสามเดือน ไม่ทราบว่าการนิกะห์นี้ถูกต้องหรือไม่? ถ้าไม่ถูกควรจะทำอย่างไร? (ปัจจุบันนี้คลอดบุตรแล้ว)

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม