5.3.53

อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ม่านในการประชุมระหว่างมุสลีมีนและมุสลีมะฮพร้อมหลักฐานและแบบอย่างจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม