5.3.53

หลังละหมาดซุบฮิ เปิดอัลกุรอานฟังจนกระทั่งหลับไป บาปหรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม