5.3.53

เรื่องของพนักงานบัญชี

ถามต่อจาก http://banatulhuda.blogspot.com/2010/02/blog-post_3117.html

คือดิฉันทำงานเป็นพนักงานบัญชี กินเงินเดือนอยู่บริษัท ก. (บริษัท ก. เป็นบริษัทขายสินค้าทั่ว ๆ ไป มิได้เป็นสำนักงานบริการด้านบัญชี)
หน้าที่ของดิฉัน เป็นคนปิดบัญชีของบริษัท ก. และส่งสำนักงานตรวจสอบบัญชี เพื่อรับรองงบการเงิน และยื่นสรรพกากรต่อไป แต่สำนักงานสอบบัญชีนั้นเผอิญรู้จักกัน และเค้ายื่นขอเสนอให้เงินเราพิเศษว่า ค่าบริการตรวจสอบบัญชีที่เค้าคิดกับ บริษัท ก. นั้น 50,000 บาท แล้วสำนักงานตรวจสอบบัญชี ก็โอนเงินกลับมาให้ดิฉัน 5,000 บาท (แต่ 5,000 บาทนี้ ตกลงกันระหว่างดิฉันและสำนักงานบัญชี) บริษัท ก. ไม่ทราบ อย่างนี้ จะถือว่าเรา ทรยศ บริษัท ก. หรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม