5.3.53

คุณสมบัติของผู้ที่จะวินิจฉัยในเรื่องศาสนามีอย่างไร หมายถึงว่าวินิจฉัยถูกได้สองผิดได้หนึ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม