5.3.53

ทำไมหนึ่งวันจึงมีค่าไม่เท่ากันครับ

ไม่เข้าใจเกี่ยวกับสองอายะฮฺนี้ครับ -
---พระองค์ทรงบริหารกิจการจากชั้นฟ้าสู่แผ่นดิน แล้วมันจะขึ้นไปสู่พระองค์ในวันหนึ่งซึ่งกำหนดของมันเท่ากับหนึ่งพันปีตาม ที่พวกเจ้านับ (32:5)
--- มะลาอิกะฮฺและอัรรูหฺ (ญิบริล) จะขึ้นไปหาพระองค์ในวันหนึ่งซึ่งกำหนดของมันเท่ากับห้าหมื่นปี (ของโลกดุนยานี้) 70:4
ทำไมหนึ่งวันจึงมีค่าไม่เท่ากันครับ

>

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม