15.12.52

คนที่ยังละหมาดไม่ครบหรือปฏิบัติศาสนายังไม่ดีพอ สมควรหรือไม่ที่จะให้เขาไปทำฮัจญฺเพื่อให้เขาสัมผัสบรรยากาศที่นั่นและอาจปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม