15.12.52

การรักดินแดนที่ตัวเองอยู่ ถือเป็นส่วนหนึ่งของอีมานหรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม