15.12.52

ในสมัยท่านนบีมีผ้าคลุมกะอฺบะฮฺหรือไม่ ถ้าไม่มี เริ่มมีในสมัยใด

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม