15.12.52

มีข้อห้ามหรือไม่ในการจับมือให้สลามกันบ่อยๆ

เคยได้ยินว่ามีการกระทำของเศาะฮาบะฮฺที่มาเจอกันจับมือสลามกัน เมื่อไปเจอต้นไม้ใหญ่ก็แยกกันเดิน เมื่อมาเจอกันก็ให้สลามกันใหม่,มีข้อห้ามหรือไม่ในการจับมือให้สลามกันบ่อยๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม