4.9.52

การทำความผิดใหญ่ที่เป็นการละเมิดสิทธิ์ผู้อื่น ซึ่งจะต้องขอให้ผู้นั้นยกโทษนั้นมีอะไรบ้าง หรือมีลักษณะอย่างไร หากผู้นั้นเสียชีวิตไปแล้ว จะทำอย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม