30.8.52

ละหมาดตะรอวีหฺที่บ้านหรือมัสญิดดีกว่า, 11 หรือ 21, ละหมาดช่วงไหนของกลางคืน

๑.จากหะดีษที่กล่าวว่า “การละหมาดกับอิหม่ามตั้งแต่ต้นจนจบ จะถูกบันทึกเสมือนละหมาดทั้งคืนนั้น” อยากทราบว่า อิหม่ามในที่นี้หมายถึงอิหม่ามประจำมัสยิดหรืออิหม่ามนำละหมาดทั่วไป เช่น ตามมุศ็อลลา หรือที่บ้าน

๒.การจัดละหมาดตะรอวีฮฺ ๑๑ รอกะอัตโดยกระทำเป็นญะมาอะฮฺแต่จัดทำกันเองตามหอพัก โดยมีความยาวของการอ่านเท่ากันกับที่มัสยิด แต่ละหมาด ๒๑ รอกะอัต อย่างไหนประเสริฐมากกว่ากัน

๓.การจัดละหมาดตะรอวีฮฺ ๑๑ รอกะอัต โดยกระทำเป็นญะมาอะฮฺตามหอพัก ซึ่งใกล้เคียงกับมุศ็อลลาที่ละหมาด ๑๑ รอกะอัต เช่นเดียวกัน แต่การละหมาดกันเองตามหอพักนั้นมีความยาวนานมากกว่า อย่างไหนประเสริฐมากกว่ากัน


ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม