4.9.52

หากกลืนเลือดที่ออกในช่องปาก เช่น เลือดออกตามไรฟัน เหงือก หรือมีแผลเลือดออกที่เยื่อในช่องปาก ขณะถือศีลอด จะทำให้เสียศีลอดหรือคะ

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม