30.8.52

มีเงินประมาณ 12,000 บาท จะทยอยอออกซะกาตเดือนละหนึ่งพันบาทได้หรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม