24.5.55

ตัฟซีรตัฟฮีมุลกุรอาน ของเชคอบุลอะอฺลา อัลเมาดูดียฺ มีข้อผิดพลาดหรือไม่ อย่างไร

2 ความคิดเห็น:

islaminthailand.org กล่าวว่า...

เชคริฎอ อะหมัด สมะดี "ผมได้พูดว่าแนวคิดของท่านอบุลอะอฺลา อัลเมาดูดีรวมถึงหนังสือตัฟซีรตัฟฮีมุลกุรอ่านเป็นแนวคิดที่ปฏิรูปสังคมมุสลิมในยุคปัจจุบัน แม้ว่าจะมีความผิดพลาดบางประการ ซึ่งมันมีในทุกตำราและทุกแนวคิดที่เป็นของมนุษย์นะครับ ฉะนั้นคำถามทุกคำถามพอถามถึงความผิดพลาดของผู้รู้หรือนักวิชาการหรือนักคิดบางคน ก็ไม่ควรจะนำเสนอคำถามอย่างนี้นะครับ มันจะทำให้ผู้ฟังสับสนว่ามีแต่ความผิด เพราะคนส่วนมากมักจะไม่กล่าวถึงคุณงามความดี แต่จะไปเน้นหารู้กันในความผิดอย่างเดียว ผมไม่ได้ว่าผู้ถามนะครับ แต่ผมก็พยายามชี้แจงหลังจากที่มีการอ่านคำถาม อาจจะมีคนเข้าใจว่า หนังสือมีความผิด เลยจะไม่อ่านเลย ซึ่งก็ไม่ใช่ เพราะที่ผมพูดตอนแรก ไม่ได้พูดว่ามีความผิดพลาดให้ระวัง .... ไม่ใช่ คือสนับสนุนให้อ่านให้ศึกษาตำราของของอบุลอะอฺลา อัลเมาดูดียฺ แต่ให้ระวังบางเรื่องบางอย่าง

สำหรับท่านอบุลอะอฺลา อัลเมาดูดี ก็มีความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆ เรื่องที่อยากให้พี่น้องพออ่านตัฟฮีมุลกุรอ่านต้องระวังนิดนึง คือเรื่องที่ท่านมักจะเน้นเรื่องการเมือง การปกครอง แล้วมักจะเน้นการพูดถึงเรื่องสภาพสังคมที่ละทิ้งและปฏิบัติตามหุก่มของอิสลาม ท่านจะเน้นบ่อย แนวของเชคอบุลอะอฺลา อัลเมาดูดียฺก็จะคล้ายกับแนวท่านซัยยิดกุฏุบในฟีซิลาลิลกุรอ่าน ซึ่งซัยยิดกุฏุบก็จะเน้นเรื่องนี้เช่นเดียวกัน เรื่องนี้ก็กลายเป็นเอกลักษณ์ของท่านเชคอบุลอะอฺลา อัลเมาดูดียฺและท่านซัยยิดกุฏุบ ซึ่งเผอิญอยู่ในยุคสมัยเดียวกัน ท่านซัยยิดกุฏุบต่อสู้ในยุคนัซเซอร์ เผยแพร่อิสลามในอียิปต์เพื่อตั้งรัฐอิสลาม ท่านอบุลอะอฺลาก็เช่นเดียวกันต่อสู้ในอินเดียเพื่อก่อตั้งรัฐอิสลาม ท่านได้ประสบความสำเร็จระดับนึงคือการประกาศเอกราชของปากีสถาน แต่ไม่ประสบความสำเร็จในการปกครองด้วยอิสลาม ท่านก็ต่อสู้ต่อไป เช่นนี้จึงได้เขียนหนังสือและตำรามากมายเกี่ยวกับเรื่อง การปกครองในระบอบอิสลาม รวมถึงการก่อตั้งรับอิสลามและใช้กฏหมายอิสลาม แต่ในทำนองนี้ก็ท่านอาจจะมีความคิดที่ค่อนข้างรุนแรงหน่อยในการ พิพากษาตัดสินผู้คน และในการเข้าใจอัลกุรอ่านในเรื่องการเมืองการปกครอง กล่าวคืออะไรที่มันเป็นการกล่าวถึงยะฮูดนะศอรอหรือผู้ปฏิเสธศรัทธาก็มักจะเอามาใช้กับคนที่ไม่ได้ตัดสินตามหลักการศาสนา หรือไม่ได้ตัดสินตามกฏหมายอิสลาม ซึ่งเรื่องนี้อาจจะเป็นความเข้าใจที่รุนแรงเพราะบางทีคนที่ไม่ได้ตัดสินตามกฏหมายอิสลามแต่เค้าไม่ได้ปฏิเสธ

ผมกำลังพูดถึงว่า การเข้าใจอายะฮฺเกี่ยวกับยะฮูดนะศอรอ เอามาใช้กับมุสลิมในทุกกรณีนั้นไม่ถูกต้องซึ่งท่านอบุลอะอฺลา อัลเมาดูดียฺและท่านซัยยิดกุฏุบจะมีเรื่องนี้นิดนึง ซึ่งเราก็ต้องระวัง แล้วก็ท่านซัยยิดกุฏุบก็จะมีในเรื่องของสังคมญาฮิลียะฮฺที่กุรอ่านกล่าวถึงเค้าก็จะใช้กับทุกสังคมที่ไม่ได้ใช้กฏหมายอิสลามในภาพรวม จึงทำให้มีคนรุ่นหลังพอมาอ่านหนังสือฟีซิลาลิลกุรอ่านและหนังสือต่างๆของท่านเมาดูดี เกิดความเข้าใจว่าสังคมทั้งหมดทุกสังคม แม้ว่าสังคมที่มีมัสยิดถ้าไม่ได้เอากุรอ่านมาใช้ เค้าถือว่าตกศาสนา อันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและรุนแรงและสุดโต่งในการตีความอายะฮฺต่างๆ ไม่ใช่เป็นความรับผิดชอบของท่านทั้งสองนะครับ ถึงแม้ว่ามีนักวิชาการบางท่านอย่างเช่นเชคยูซุฟ อัล ก็อรฎอวียฺ ก็ได้เขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ เกี่ยวกับเรื่องข้อความของท่านซัยยิดกุฏุบที่ทำให้คนบางคนเขวในการทำความเข้าใจ แต่ผมไม่เห็นด้วยกับเชคยูซุฟ อัล ก็อรฎอวียฺที่ได้กล่าวหา ท่านซัยยิดกุฏุบว่าต้องรับผิดชอบเรื่องนี้อย่างเต็มที่ เพราะคนที่จะอ่านฟีซิลาลิลกุรอ่าน หรื่อตัฟฮีมุลกุรอ่านก็ดีต้องมีวิจารณญาณ เราจะเอาคำพูดของคนมาตีความเองแล้วปฏิบัติตามความเข้าใจของเรา ผู้เขียนไม่รู้หรอกว่าเราเข้าใจยังไง คนที่เขียนในสิ่งแวดล้อมอย่างนึง บรรยากาศอย่างนึงในสังคม แล้วคนไปเข้าใจคำพูดนี้ในอีกเหตุการณ์นึง อีกบรรยากาศนึงมันก็จะกลายเป็นความเข้าใจอีกเรื่องนึงกับสำนวน คนที่เขียนคนแรกจะไม่ไปรับผิดชอบนะครับว่าคนจะไปเข้าใจยังไง กล่าวสรุปคือ

หนังสือของท่านเชคอบุลอะอฺลา อัลเมาดูดียฺ ควรอ่าน มีประโยชน์มากมาย แต่ให้ระวังนิดนึงนะครับในเรื่องดังกล่าว และก็อีกเรื่องคือในเรื่องของการตีความหะดีษบางประการ ในเรื่องของอัลมะเซียะห์ อัลดัจญาลครับ ซึ่งเป็นเรื่องที่ตีความไม่ได้ เพราะมีหะดีษชัดเจนนะครับแล้วก็มีบางหะดีษที่ท่านอาจจะตีความโดยไม่มีเหตุผลในด้านวิชาการ ตีความว่าไม่น่าเชื่อถืออะไรแบบนั้น เช่นหะดีษที่เกี่ยวกับ 3 เรื่องที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับท่านบีมูซา เกี่ยวกับมลาอิกะฮฺ เกี่ยวกับชัยฏอน อะไรบางอย่างเนี๊ย เค้าก็ตีความ รายละเอียดตรงนี้อาจจะยังไม่มีเวลาจะมาอธิบายกับพี่น้อง แต่ขอให้พี่น้องระวังนิดนึงในเรื่องของการตีความนะครับ หนังสือทั่วๆไปก็เช่นเดียวกันที่มีประโยชน์ ก็ควรอ่านนะครับ แต่ควรอ่านอย่างมีวิจารญาณ อย่าอ่านด้วยความรีบเร่งในการสรุปข้อมูลต่างๆ...ครับ"

ตอบ: 24.4.11

islaminthailand.org กล่าวว่า...

- รับฟังคำตอบ -
http://www.islaminthailand.org/media/audio/qa2011/rit0641-01-tafheemulquran.mp3
https://youtu.be/2sIUGcP7_gs

คลังคำถาม