24.5.55

การยืนเอียะติดาล สามารถกอดอกและไม่กอดอกในการละหมาดเดียวกันได้หรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม