24.5.55

ใส่รองเท้าเข้ากุโบร์ได้หรือไม่

1 ความคิดเห็น:

islaminthailand.org กล่าวว่า...

- รับฟังคำตอบ -
http://www.islaminthailand.org/media/audio/qa2011/rit0643-08-qabr-shoes.mp3
https://youtu.be/yMxAby1y72I
ตอบคำถามโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

คลังคำถาม