19.4.54

เวลาที่เราจะทำอะไรเราสามารถกล่าวในใจได้หรือไม่ เช่น กินข้าว เราต้องอ่านนดุอา บิสมิลลาหรือดุอาอีกอันนึง ถ้าเรากล่าวในใจ จะถือว่าใช้ได้หรือเปล่า

ถ้าใช้ได้รวมถึง การเข้าห้องน้ำ ออกห้องน้ำ หรือกิจกรรมอย่างอื่นที่ต้องดุอาแต่อ่านในใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม