19.4.54

การแบ่งมรดก

แม่ได้เสียชีวิตแล้ว โดยมีลูกหลายคน ทั้งชายและหญิง อยากทราบว่ามรดกที่เป็นทองคำ เช่นแหวนที่มีตัวเรือนเป็นทอง ทายาทที่เป็นชายจะรับหรือถือเป็นกรรมสิทธิ์โดยฝากพี่หรือน้องที่เป็นหญิงได้หรือไม่ และจะมีวิธีแบ่งมรดกที่เป็นทองให้ทายาทที่มีทั้งหญิงและชายอย่างไร


ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม