19.4.54

การหย่าในเวลาไร่เรี่ยกัน 2 ตอล้าก

โดยการหย่าตอล้ากแรกแล้วออกจากห้องนอนของนางไปและอีกประมาณ 5 นาที ก็กลับมาแล้วกลัวว่าที่กลับมานั้นจะเป็นการคืนดีเลยหย่าอีก 1 ตอล้าก อย่างนี้ถือว่าตก 1 หรือ 2 ตอล้าก

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม