21.3.53

การบริจาคที่ประเสริฐควรปฏิบัติอย่างไร

เช่น บริจาคโดยมือขวา มือซ้ายไม่รู้ และไม่ติดตามผล แต่ผู้บริจาคส่วนมากอยากจะรู้ว่าคนที่รับเงินบริจาคไป มีพฤติกรรมอย่างไร เชคมีข้อแนะนำอย่างไร, การให้ทุนนักศึกษา จะตรวจสอบพฤติกรรม ประวัติการศึกษาและการดำเนินชีวิตอของเขาได้หรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม