21.3.53

เคยได้ยินว่าท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ห้ามจดบันทึกหะดีษ แล้วการบันทึกหะดีษที่มีอยู่สาเหตุเกิดจากอะไร

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม