21.3.53

ตามหลักการอิสลามมีหลักเกณฑ์การบริหารเงินที่เป็นสัดส่วนตายตัวหรือไม่

การจัดการเงินที่ได้รับในแต่ละเดือนซึ่งไม่แน่นอน ไม่ตายตัวว่าเท่าไร อาจจะ หนึ่งหมื่นบ้าง สองหมื่นบ้าง หรือมากกว่า หรืออาจจะน้อยกว่า เราจะบริหารจัดการอย่างไรดีให้เงินที่เราได้มาแล้วจ่ายออกไป อัลลอฮพอ พระทัย ตามหลักการอิสลาม มีสัดส่วนที่ตายตัวไม่ครับ ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ซะกาตทั่วไป กี่เปอร์เซ็นต์เก็บ กี่เปอร์เซนต์จ่าย เพื่อการบริหารอย่างมีระบบ

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม