21.3.53

เลือด อิสลามมองอย่างไรในเรื่องการเป็นนะญิส หรือเป็นสัญลักษณ์ของอะไรหรือไม่ มีข้อห้ามอย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม