23.12.53

ละหมาดกอดอซุบฮิมีกำหนดเวลาสิ้นสุดหรือไม่ - การจะละหมาดกอดอซุบฮิไม่ทราบว่ามีกำหนดเวลาสิ้นสุดหรือไม่ หรือว่ากอดอได้จนกว่าจะถึงเวลาละหมาดซุฮฺริ

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม