20.12.53

หลังจากฝังมะญัตแล้ว ขณะกล่าวตัษบีต ต้องหันหน้าไปทางกิบลัตหรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม