23.12.53

การให้สลามในการสนทนาทางอินเตอร์เน็ตโดยใช้คำว่า "สลาม" เราจะรับอย่างไร ทำได้หรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม