11.7.53

การทำอุมเราะฮฺควรทำให้ใครก่อน ระหว่างบิดากับมารดา

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม