14.7.53

เมื่อจะทำเศาะดะเกาะฮฺญารียะฮฺ ต้องเนียตอย่างไรจึงจะถูกต้องคะ

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม