14.7.53

อยากทราบว่าด้วยกับหลักสูตรแพทย์แผนไทยในปัจจุบัน มุสลิมเหมาะสมที่จะเรียนหรือไม่

โดยมันมีเรื่องเกี่ยวกับหัตถเวท(การนวด)และกิจกรรมอื่นอีกมากที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธ แต่ด้วยความที่อยากจะเพิ่มบุคลากรมุสลิมในด้านนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม