11.7.53

ตัฟซีรอิบนุกะซีร กับ ตัฟซีรอัลญะลาลัยนฺ แตกต่างกันอย่างไร และตัฟซีรเล่มไหนที่เราควรศึกษามากกว่ากัน ?

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม