1.4.53

ละหมาดก่อนเวลาสองนาที ต้องเริ่มละหมาดใหม่หรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม