1.4.53

ในประเทศฝรั่งเศสบางมัสญิดใช้แสงแทนการอะซาน ใช้ได้หรือไม่ (อะซานดังแค่ไหน ความสำคัญของอะซาน)

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม