1.4.53

จากคำถามที่ว่าไม่สะดวกในการยืนละหมาด ในกรณีที่ยืนละหมาดไม่ตรงศ็อฟเพราะมีเก้าอี้มาขวางไว้ การละหมาดจะใช้ได้หรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม