1.4.53

กำลังละหมาดดุฮริอยู่แล้วมีเสียงอะซานเข้าเวลาอัสริ ละหมาดดุฮริของเราใช้ได้หรือไม่ (การละทิ้งละหมาด)

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม