4.11.52

ซุนนะฮฺในการรับประทานฮับบะตุซเซาดะฮฺ, อัซซะนูต(ใบมะขามแขก),น้ำผึ้ง ฯลฯ,หนังสือการแพทย์ของท่านนบีเชื่อถือได้หรือไม่ไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม