4.11.52

การหวงทรัพย์สมบัติบางอย่างไม่ให้คนอื่นยืมสิ่งของ ซึ่งถ้าไม่ให้ยืมเขาจะเดือดร้อนนั้นบาปมั้ยไม่มีความคิดเห็น:

คลังคำถาม